دکتر بابک فرهت

دکتر بابک فرهت - وازکتومی - واریکوسل - سیستوسکوپی در تبریز

متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

سیتوسکوپی سرپایی در تبریز توسط دکتر بابک فرهت انجام میشود

سیستوسکوپی یا همان اندوسکوپی مجرای ادراری و مثانه،یک روش تشخیصی برای ضایعات مجرا،مثانه و پروستات می باشد که معمولا به طور سرپایی در مطب،با بی حسی موضعی(تزریق ژل لیدوکائین داخل مجرا)انجام میشود.لیکن در کشور ما بعلت بالا بودن هزینه تجهیزات ازیک سو ونیاز به فضای مناسب از سوی دیگر،سیستوسکپی عموما در اطاق عمل و زیر بیهوشی عمومی انجام میگیرد.

ما سیستوسکپی سرپایی را که حدود 15 دقیقه به طول می انجامد،با به روزترین تجهیزات در مطب انجام میدهیم.    

بیمار طی انجام سیستوسکپی هیچ درد بارزی نخواهد داشت و بااین روش تشخیصی،مجرا،پروستات،گردن وجداره های مثانه بررسی میشود.